Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Nõustamisteenus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
Uudised

Ümarlaud 27.aprillil 2015 Fiktiivabielud – põhjus, tagajärg. Multidisiplinaarsed lahendused

MTÜ Living for Tomorrow korraldab 27.aprillil 2015, kell 09.30-15.00 EV Justiitsministeeriumis (Tõnismägi 8, Anne saalis) ümarlaua „Fiktiivabielud – põhjus, tagajärg. Multidisiplinaarsed lahendused“ mis on organiseeritud koostööprojekti (Eesti, Läti, Leedu, Iirimaa ja Slovakkia) "Preventing human trafficking and sham marriages: A multidisciplinary solution (HESTIA)" raames.

Ümarlauale on oodatud kõik, kes lähedalt või kaudselt puutuvad kokku antud temaatikaga (nt. erinevate minisiteeriumide ametnikud, KOV-I esindajad, PPA, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, Perekonnaseisuamet, juristid, noosrootöötajad, ajakirjanikud jne).

Vaata päevakava siit.

Teemast huvitatuil palume registreerida siin.HESTIA projekti üldeesmärk:
  • Kirjeldada fiktiivabieludega seonduvat olukorda inimkaubanduse kontekstis;
  • Projekti lõppedes koostada põhjalik aruanne fiktiivabielude temaatikast, koos situatsiooni kirjelduse ja soovitustega;
  • Koostada õppematerjal ja viia läbi pilootkoolitus spetsialistidele sh tugevdada omavahelist koostöövõrgustikku;
  • Tutvustada projekti tulemusi poliitiliste otsuste tegemise tasandil töötavatele spetsialistidele. Edendada ühist arusaamist fiktiivabielude seosest inimkaubandusega.