Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
Arhiiv

Seminar Tallinnas „Tööjõu ärakasutamine - ennetamise võimalused ning tõkestamine“

 

21.novembril 2012 korraldab MTÜ Living for Tomorrow seminari teemal
„Tööjõu ärakasutamine - ennetamise võimalused ning tõkestamine“


Seminaril käsitletakse keda ja kuidas Eestis ning Eestist mujale suundunuid tööalaselt ekspluateeritakse, kuidas inimesi värvatakse, milline on tööandjate roll, kuidas neid juhtumeid menetletakse, millised on kehtivad regulatsioonid. Samuti pöörame tähelepanu küsimustele: millised on erinevate asutuste võimalused tööalase ärakasutamise juhtumeid ennetada ja tõkestada.

• Palume anda teada oma osalemisest hiljemalt 19.novembriks 2012 e-mailile: info@lft.ee.

SEMINAR
„Tööjõu ärakasutamine - ennetamise võimalused ning tõkestamine“
21.november´2012
Sokos hotell Viru (Viru väljak 4)
P R O G R A M M

09.50 – 10.00  Hommikukohv
10.00 – 10.20  Sissejuhatus, teema tutvustus
10.20 – 10.40 Video „Tööjõu ärakasutamise juhtumid Eestis“
Risto Vuorinen, Soome YLE TV ajakirjanik
10.40 – 11.10 „Töövahenduse regulatsioonid, rikkumisjuhtumitega tegelemine“
Liis Reiter, Sotsiaalministeerium
11.10 – 12.00 Tööalase ekspluateerimise juhtumid ja inimkaubandusele viitavad indikaatorid
12.00 – 12.45  Lõuna
12.45 – 13.15 „EURES võrgustik: praktiline abiline Euroopa tööalases liikumises“
Jelena Poleštšuk, Eesti Töötukasse EURES võrgustik
13.15 – 13.45  Inimkaubanduse sh tööjõu ekspluateerimise regulatsioonid ja
seadused Eestis
13.45 – 14.45 Tööjõu ekspluateerimise tõkestamine, ennetamise võimalused ning kitsaskohad „Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini“ näidetel
14.45 – 15.00  Kokkuvõtete tegemineSeminari korraldab MTÜ Living for Tomorrow

Kontaktid:
Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliin +372 6607 320
E-mail: info@lft.ee
Koduleht: www.lft.ee

Toetaja: Philip Morris Eesti