Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
How to bridge
Inside Out
Puuduta Mind
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia

How to bridge the gap between us?

Esimese Living for Tomorrow raamatukese, koostasid 15-17 aastased noored eesti ja vene koolidest, kes võtsid ka osa Põhjamaade Nais – ja Soouuringute Instituudi poolt korraldatud aktiivõppe/uurimuslikust pilootprojektist Living for Tomorrow. Brošüür ei sisalda vastuseid, vaid noored püüavad esitada küsimusi meeste ja naiste hoiakute suhtes, anda praktilist informatsiooni mõnedest seksuaalturvalisuse aspektidest, et elada turvalisemas homses. Unikaalseks teeb brošüüri selles sisalduv seksuaalsuse, keha, sugupoolte väljenditega seotud sõnastik, mis on nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Kirjutanud: Eva Melliste, Ann Bõkova, Jaanus Samma, Nadja Zapolskaja, Piret Kartus, Reili Reintal, Anna Bogatõrjova, Maru Metspalu, Kaili Niilus, Ave Teeääre, Dagni Tehvan, Margus Maido.


Toimetanud ja nõustanud:
Jill Lewis, Sirle Blumberg, Lee Murrand, Julia Shamarina

Kujundanud:
Reklaamiagentuur HUNT, kasutatud Navitrolla taieseid

Väljaandmist toetanud:
Põhjamaade Nais – ja Soouuringute Instituut

Esmatrükk: 2000

Väljaanne kuulub MTÜ Living for Tomorrow´le ja mõeldud ainult tasuta jagamiseks.


Trükist pole enam saadaval.