Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
Vastutustundlik ettevõte

Tööalase ekspluateerimise ennetamine vastutustundliku ettevõtluse abil

Õiglane ja vastutustundlik tööhõive tähendab eelkõige seda, et tööandjal on ülevaade oma töötajate turvalisusest ja ohutusest töötingimustes, õiglasest palgast ning optimaalsest tööajast. Töötaja on aga teadlik oma kohustustest ja õigustest. Tööandjalt oodatakse ennekõike inimõiguste austamist ka sellisel juhul, kui töötajal on selles valdkonnas puudulikud teadmised ja oskused enda eest seista.

Kujundanud: Reklaamiagentuur HUNT

Väljaandmist toetanud: Philip Morris Eesti

Esmatrükk: 2016

Väljaanne on mõeldud ainult tasuta jagamiseks.