Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
IK Nõustamisliin
STROM I ja II 2015-2017
HESTIA 2015-2016
Norra finantsmehhanism 2009-2014
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
STROM I ja II 2015-2017

Omavalitsusüksuste võimekuse ja rolli tugevdamine inimkaubanduse teemavaldkonnas Läänemeremaade piirkonnas


STROM on Läänemeremaade piirkonna projekt, mille eesmärk on kohalike omavalitsusüksuste pädevuse tõstmine ja rolli tugevdamine inimkaubanduse teemavaldkonnas sh. ohvrite abistamisel.

Projekti tegevused:
  • Moodustada kohalikul tasandil inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise töörühm
  • Arendada püsiv ja stabiilne ohvrite tagasipöördumise mehhanism, võttes aluseks "Juhendmaterjal omavalitsusüksustele – meetmed tõhustamaks inimkaubanduse vastu võitlemist kohalikult tasandil”
  • Organiseerida üleriigiline ümarlaud ja multidistsiplinaarsed töörühmad ning koolitus omavalitsusüksuste kohalikele ekspertidele, tõhustamaks nende teadlikkust ja pädevust inimkaubanduse teemavaldkonnas ja ohvrite abistamisel
  • Inimkaubandusalase ennetustöö läbiviimine haavatavate gruppide ja riskirühma hulgas tõstmaks nende informeeritust ja teadlikkust
  • Regionaalsete ekspertide kohtumine jagamaks kogemusi projekti tulemustest ja väljunditest
Projektis osalevad riigid:
  • Eesti, Läti, Leedu ja Vene Föderatsioon
  • Põhjamaade eksperdid on kutsutud osalema kohtumistele jagama oma kogemusi
Projekti partnerid:
  • Projekti koordinaator: Läänemeremaade Ministrite Nõukogu Inimkaubanduse vastane rakkerühm (CBSS TF-THB)
  • Partnerid: MTÜ Living for Tomorrow (Eesti), Läti Vabariigi Siseministeerium, Leedu Vabariigi Siseministeerium ja Venemaa Punase Risti St.Peterburi filiaal.
Projekti kestvus
  • Mai 2016-September 2017
Eestis viib projektitegevusi läbi MTÜ Living for Tomorrow, Sirle Blumberg, e-mail: sirle@lft.ee, tel: +372 6607320

Täiendavat ingliskeelset informatsiooni leiab projekti koduleheküljel www.cbss.org/tfthb ja www.cilvektirdznieciba.lv 


Eestis läbiviidava STROMII projekti tegevused, ettekanded ja raportid

Projekti I etapis toimus üleriigiline ümarlaud, mille tulemusena valiti välja kaks piirkonda, kus hakatakse läbi viima projekti tegevusi, Ida-Virumaal Jõhvi linn ja Läänemaal Haapsalu linn. Järgnevalt viidi mõlemas piirkonnas läbi ümarlauad, kus selgitati välja teemad, sihtrühmad ja metoodika edaspidisteks koolituste läbiviimiseks.
Projekti II etapis viisime läbi kaks koolitus nii Jõhvis kui ka Haapsalus.
14.09.2016 üleriigiline ümarlaud Tallinnas


28.10.2016 ümarlaud Haapsalus kohalike spetsialistidega


23.11.2016 ümarlaud Jõhvis kohalike spetsialistidega


15.03.2017 koolitus Jõhvis


05.04.2017 koolitus Haapsalus


27.04.2017 koolitus Narvas


09.05.2017 koolitus Haapsalus


HEUNI projekti STROMII hindajad ja uurimuse läbiviijad kohtumas Haapsalu kohalike koordinaatoritega


27.08.2017 STROMII projekti ennetusüritus Haapsalu Eluistiili maratoni raames

STROMII projekt Eestis 2016-2017