Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Mõisted
Mis on inimkaubandus
Kes on ohver?
Arengukavad
Meedia
Arengukavad

Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020

Vägivalla ennetamise strateegia tegeleb isikutevahelise vägivallaga ega käsitle enese vastu suunatud või kollektiivset vägivalda. Strateegia hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaalvägivalda, inimkaubandust. 
 

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014

Vabariigi Valitsuse poolt kiideti 1. aprillil 2010.a. heaks vägivalla vähendamise arengukava, milles tuuakse välja strateegilised eesmärgid inimkaubanduse vastases võitluses ja määratletakse nende eesmärkide saavutamiseks peamised meetmed ja tegevused aastatel 2010-2014. 

Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava 2006-2009