Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Töötamine välismaal
Töötamine Eestis
Fiktiivne abielu
Ettevõtlus inimkaubanduse vastu
Nõustamisliini statistika
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
Fiktiivne abielu

Fiktiivne abielu


Sinult palub abi välismaalane, et elada ja töötada Euroopa Liidus? Sulle pakutakse raha eest „sõlmida mõneks ajaks abielu"? Sulle lubatakse kiiret lahutust pärast mõnekuist abielusolekut?

TEA, ET:
 • Fiktiivabielu on siiski dokumentide järgi PÄRIS abielu ja see on juriidiliselt jõus nii Eestis kui ka välisriigis (ühine vara ja võlad, lapsed jne);
 • Kui sulle ei makstud lubatud raha sõlmitud fiktiivabielu eest siis sa ei saa seda kellegilt nõuda kuna „tehing“ iseenesest on ebaseaduslik;
 • Lahutus välismaalasega võib võtta aega aastaid ning maksta mitmeid tuhandeid eurosid (advokaadi- ja kohtukulud, vara jagamine jne);
 • Fiktiivabielu sõlmimine, aitamaks välismaalasel saada elamisluba Euroopa Liitu on paljudes riikides kuritegu (ebaseaduslik migratsioon).
MILLISED ON FIKTIIVABIELU TUNNUSED:
 • enamik kolmandate riikide kodanikke saabub Euroopa Liitu ebaseaduslikult vahetult enne abielu;
 • kolmandate riikide kodanike lühiajalised viisad aeguvad peagi;
 • peamine kolmandast riigist pärit kodaniku eesmärk on saada pikaajaline elamisluba Euroopa Liidu kodaniku abikaasa/pereliikmena;
 • väidetakse, et tegemist on tehinguga, mille eest saab teatud rahasumma, kuid tegelikult raha kunagi ei maksta;
 • inimese reisikulud teatud Euroopa Liidu liikmesriiki tasutakse, tema majutuse ja toidu eest makstakse, ostetakse riided, seadmed, mänguasjad jne, ning selle eest maksab kolmanda riigi kodanik;
 • on võimalik, et potentsiaalsele "pruudile" pakutakse tööd Euroopa Liidu liikmesriigis, kuid kui tööd ei ole, siis pakutakse, et ta maksab oma kulude eest fiktiivsesse abiellu astumisega;
 • abielu sõlmimine kiidetakse heaks, kuid Euroopa Liidu kodaniku sugulased ei saa sellest teada;
 • teatud perioodi (enamasti 3-6 kuud) peab elama Euroopa Liidu liikmesriigis, kus abielu registreeriti. (Enamasti on selle põhjuseks asjaolu, et just sel ajal kontrollivad immigratsiooniametnikud kõige sagedamini abikaasasid);
 • väidetakse, et inimene võib igal ajal abielu lahutada;
 • enne abielu lubatakse eraldi tuba ja kinnitatakse, et "pruut" ei pea elama koos "peigmehega";
 • inimest sunnitakse meelde jätma kolmanda riigi kodaniku pereliikmeid, tavasid, peretraditsioone, majapidamisesemeid jne;
 • kui inimene ei nõustu kohe fiktiivse abieluga, võidakse tema perekonda, kes jäi lähteriiki, ähvardada;
 • fiktiivsel paaril pole ühist keelt, milles suhelda või kasutatakse suhtlemiseks tõlki;
 • kohe pärast abielu registreerimist esitatakse taotlus elamisloa saamiseks vastavad Euroopa Liidu liikmesriigis;
 • inimest sunnitakse pärast fiktiivse abielu registreerimist usku vahetama;
 • pärast abielu registreerimist muutub kolmanda riigi kodaniku suhtumine oma abikaasasse. Sageli piirab ta ohvri võimalusi lahkuda üksi majast, kohtuda sõprade ja tuttavatega, suhelda kodumaal elavate sugulastega;
 • fiktiivsete abielude ohvrid ei räägi sageli tõtt saatkondade töötajatele, politseinikele ja teistele riiklike asutuste töötajatele, sest nad usuvad, et nad on ise oma olukorras süüdi;
 • naist sunnitakse seksuaalsuhetesse, tema suhtes kasutatakse vägivalda, kuid ta ei räägi kellelegi, sest usub, et see on peretüli;
 • inimest kasutatakse teist tüüpi inimkaubanduseks, millega on sageli seotud kolmandast riigist pärit kodaniku pereliikmed ja sõbrad.